Heart Duo (Omega3 & Q10)

2.259.000 VND

✔️ Q10 PLUS, VITAMIN E GIÚP TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE TIM MẠCH, BẢO VỆ PHỔI, TÁI SINH DUY TRÌ NĂNG LƯỢNG, TRUYỀN NĂNG LƯỢNG Ở TẾ BÀO.
✔️ CHỐNG ÔXY HÓA GIÚP BẢO VỆ VÀ NGĂN NGỪA TÁC HẠI BỞI ÔXY HÓA
Heart Duo (Omega3 & Q10)

2.259.000 VND

+420777618678