FitLine med Q10 Oxy Repair Intensive-KEM DƯỠNG CHĂM SÓC DA NHẠY CẢM, DỊ ỨNG

2.059.000 VND

SAU KHI SỬ DỤNG, LÀN DA SẼ CĂNG LÊN RÕ RỆT, SỐ LƯỢNG NẾP NHĂN GIẢM RÕ RỆT. CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG BỊ KÍCH ỨNG, DỊ ỨNG, MẪN ĐỎ VÀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIỆM TRỌNG CỦA DA.
✔️ Thúc đẩy quá trình tái tạo da bị kích ứng hoặc tổn thương nhanh chóng và hiệu quả nhờ sự kết hợp độc đáo của microSolve Q10 và Oxy
✔️ Kích hoạt các cơ chế bảo vệ của da, tạo ra công suất để phục hồi và tái tạo.
✔️ Kích hoạt cơ chế bảo vệ nội sinh và cung cấp năng lượng mới cho da để tái tạo
✔️ Oxy giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của da và tăng tốc độ tái tạo tế bào. Da bị thương, đau hoặc bị tổn thương được hỗ trợ tái tạo.
FitLine med Q10 Oxy Repair Intensive-KEM DƯỠNG CHĂM SÓC DA NHẠY CẢM, DỊ ỨNG

2.059.000 VND

+420777618678